Gør det selv - indberetninger

Gør det selv - indberetninger

Forsikringsskader
Forsikringsskader

Medlemmernes ejendomme er omfattet af den fælles ejendomsforsikring gennem Protector Forsikring Danmark

Oversigt over dækningsomfang

Forsikringsbetingelser

Skadesguide ejendomme

Anmeld en bygningsskade 

I selvbetjeningen bliver du bl.a. bedt om kontakt oplysninger,  og skadested (din adresse), billeddokumentation af skaderne samt Foreningens CVR-nr. 34633088.

HUSK: Du er selv kontaktpunkt og dermed ansvarlig for kommunikationen med selskabet under hele skadesforløbet.

Fejl på have- og udendørslamper:

Send en mail til Info@hjortekilen.dk

Fejl på gadelygter mm:

Egebjerg Bygade (Kommunal vej)

Agernskrænten (Privat fællesvej)