Information til boligejerne i Hjortekilen

Grundejerforeningens virke

Vedligehold af ejendommene
Vedligehold af ejendommene

Medlemmerne er selv ansvarlig for vedligehold af deres ejendomme. Bygningernes fremtræden skal til enhver tid overholde gældende lokalplaner som beskrevet i Hjortekilens husorden.

Foreningen har gennem årene samarbejdet med følgende håndværkere:

Tømrer: Jacob Jepsson

VVS: Brdr. Fuglsang

EL: Claus Dalsgaard a/s

Murer: Marcel Vikke (tlf 28 26 13 83)